Под 50% от младежите прибягват към пиратство в нета. Това показват данни от изследване на Службата за интелектуална собственост в ЕС.

За сравнение през 2016 година хората на възраст между 15 и 24 г., които са използвали пиратски услуги, са били с 22% повече. Това означава, че за последните три години все повече се засилва уважението към интелектуалната собственост.

Най-привлекателни за пиратите си остават видеата и филмите. 79% от младите хора са имали достъп до пиратско видео съдържание през 2019 г., което представлява незначителна разлика спрямо данните за 2016 г., когато 85% от тях са използвали такова. За музикалната индустрия обаче цифрите са различни. Проучването установява, че едва 39 на сто от младежите в ЕС са имали достъп до пиратско музикално съдържание, което е спад с 31% спрямо данните от преди три години.

Това може да се обясни с възхода на музикалната платформа Spotify, чието съдържание стана особено атрактивно за младите. Абонаментният план не е особено скъп, а качеството на музиката - добро, което оказва се е доста привлекателно и удобно за потребителите.

Използването на пиратско цифрово съдържание варира значително в зависимост от страната. В богатите страни използването на съдържание от незаконни източници е доста по-малко, отколкото в по-бедните страни. Така например в Германия едва 13% от младите хора са имали достъп до пиратско съдържание от нелегални източници, в Обединеното кралство този процент е 14. В Литва обаче 45 на сто от младите хора са ползвали пиратско съдържание на база незаконни източници, пишат от “Монитор”.

Това, което мотивира пиратството, също се промени, гласи още изследването на Службата за интелектуална собственост в ЕС. Докато през 2016 г. 67% от младежите посочват цената за достъп до легално съдържание като причина за пиратството, през 2019 г. само 56% от анкетираните посочват подобно основание. В същото време, липсата на избор, навика и удобството като причина за пиратството се увеличава.