Грешка при разпознаване на текста или грешно въведено предложение за превод. Така експертите описват резултата от превода на "Гугъл преводач" на определени фрази. 

Комичното в ситуацията е, че действието наистина може да носи щастие при някои, но не по този начин могат на английски език да съобщят за зор по голяма нужда.

Glas.bg направи проверка на превод на синонимни изрази, но преводачът на Гугъл отново ги превежда грешно и комично. Най-вероятно самите фрази Гугъл не може да разпознае, тъй като са разговорни.

Това накара много потребители на социалните мрежи да се... омажат от смях.