Финанси и технологии се сливат в едно - Fintech навлиза все повече на българския пазар. Това наложи създаването на Българската Fintech асоциация през миналата година. Вече над 60 компании са се присъединили към сегмента, в който финансите се съчетават с технологиите. 

Те са от най-различни отрасли - от компании за криптовалути, през такива за разплащане, до агенции за недвижими имоти. 60% от тях са Startup компании.

Какво всъщност е FinTech?

FinTech (съкращение от финансова технология) е сборно понятие за всякакви видове технологични иновации, които се използват в подкрепа или за предоставяне на финансови услуги. Те пораждат много промени във финансовия сектор и поставят началото на редица нови бизнес модели, приложения, процеси и продукти.

Всички доставчици на финансови услуги във все по-голяма степен зависят от технологиите. FinTech компаниите обаче поставят водените от технологиите иновации в основата на своята стопанска дейност. Те могат да бъдат особено активни в области като например нови платежни системи или автоматично инвестиционно консултиране.

През 2018 година секторът в България се представи успешно, генерирайки над 59 млн. евро печалба. През 2017 година печалбите са повече от 2 пъти по-малко - 23 млн. евро.

Локалната FinТech екосистема се развива все повече и повече и е една от основните опори за технологичния сектор и този за иновациите в страната. Тя помага на български компании най-вече с разплащанията и транзакциите. Личните финанси и капиталовите маркети също са сред най-използваните сегменти на FinTech сектора у нас. 

Дялът на сектора към Брутния вътрешен продукт на страната е около 0,5% през 2018 година като се очаква през тази да се увеличи още. 

FinTech секторът също така отваря все повече и повече работни места в страната. Към момента ангажирани в него са около 2 700 души. Средното заплащане, оценено на база годишна заплата през 2018 година, е 78 300 евро. През 2017 година то е било 63 200 евро. Най-високо заплащане е отчетено в сектора на личните финанси - 243 000 евро годишна заплата.