Само след две седмици българите и румънците вече ще имат право на свободно придвижване, работа и усядане в Швейцария, съобщава българската секция на DW.
 
Срокът до досегашната ограничителна клауза изтича в края на май, така че от първи юни тази години гражданите на двете страни ще имат в Швейцария същите права, както и в държавите от ЕС. 
 
Защо досега имаше ограничения
 
Между Швейцария и ЕС са в сила редица двустранни споразумения, които на практика приравняват правата на гражданите им. Когато обаче България и Румъния се присъединиха към съюза, швейцарското правителство реши да ограничи правото на движение, работа и уседналост на жителите на двете страни. Така през 2009 година влезе в сила документ, който уреждаше статута на българите и румънците като граждани на ЕС. Той предвиждаше преходен период от максимум десет години, след който гражданите на двете страни да получат пълни права в Швейцария.
 
На 1 юни 2016 Швейцария премахна всички ограничения за българите и румънците - още преди да е изтекъл 10-годишният период. Тогава обаче Берн обяви следното условие: "Ако имиграцията от Румъния и България превиши с 10% средната стойност от предходната година, на 1 юни 2017 или най-късно на 1 юни 2018 Берн може да въведе нови ограничения за пазара на труда". И тези ограничения наистина бяха въведени от 1 юни 2017 - първоначално за една, а а после за още една година.
 
Пълна свобода на придвижване от 1 юни 
 
Сега обаче 10-годишният срок окончателно изтече. От идния месец българите и румънците ще имат право да усядат в Швейцария - ако са си намерили там работа или пък ако докажат, че разполагат с достатъчно средства. Така Хърватия остава единствената страна-членка на ЕС, чиито граждани все още имат само ограничен достъп до швейцарския трудов пазар.
 
По данни от 2017 година в Швейцария живеят близо 14 400 румънци и около 8 100 българи, като през 2016 миграцията от двете страни е нараснала двойно в сравнение с 2015. Тази страна има население от около 8,5 милиона, като 25% от хората не притежават швейцарски паспорт.