84-годишна жителка на Якутия оцеля след среща с мечка благодарение на нейната изобретателност и смелост.

Анна Дячковска е запален ловец в миналото. Отстрелвала птици и животни. Дори мечки. Е, сега годините й са вече други, здравето Била толкова увлечена, че не чула подозрително шумолене. Изведнъж, направо под носа й, се озовала огромна мечка. Друг щеше да хукне да бяга, пищейки и викайки. И това, между другото, едва ли би го спасило от ноктите и зъбите на собственика на тайгата.

Но баба Анна постъпи по различен начин. Разбрала, че бягането е безсмислено. Мечката изръмжала. Тя също. Изревала. Тя също. Рев за рев! После бабата намерила парче вестник и кибрит в джоба си. 

Помислила си: "Ето спасението!" Внимателно извадила хартията и я запалила. После размахала „ветрилото“ пред мечката. Нещо избълбукало в гърлото на хищника. Бабата също издала подобен звук. За пореден път рамахала ветрилото, мечката се обърнала и си...  тръгнала. Без да стори нищо на бабата.

Самата героиня не иска да си спомня този случай. Вече пристигнал у дома, тя разбрала, че е била на прага на смъртта.

Хората от село Асим се гордеят с постъпката на смелата си съселянка. Те искат колкото се може повече хора да знаят за тази история. Може би примерът на баба Анна някой ден ще спаси нечий живот.