7449 българи получават пенсия от Германия, показват данните на Националния осигурителен институт (НОИ) към края на 2018 година. От тях близо половината – 3726 си я харчат у нас, защото живеят в България, а останалите получават парите си чужбина. Общо 41 963 нашенци взимат чужди пенсии и добавки към края на 2018 г.

Техният брой през годините нараства, показват още данните на НОИ. За сравнение към края на 2017 г. българите, получаващи пенсии от чужбина, са били 37 700, а през 2014 г. техният брой е бил 27 790 души. След германските, най-много са гръцките пенсии у нас. Такива взимат 7062 българи, а 5507 нашенци получават пари за работата си в Испания.

Малко над 4530 са българите, натрупали стаж за пенсия в Италия, а над 4 200 са тези, получаващи пенсии от Русия. Има дори един българин, който получава пенсия от Корея и петима от Исландия.

Със солидна пенсия от Люксембург могат да се похвалят 26 българи. Въпреки че няма данни точно колко пенсия взимат нашенците със стаж в чужбина, средната пенсия в Люксембург е 87% от средната заплата за страната, която е 4300 евро или над 3700 евро. Според германския пенсионен фонд хората, които са работили най-малко 35 години и които са плащали осигурителни вноски през това време, при пенсиониране получават средно 1219 евро на месец.

В Италия пенсията е 65% от заплатата (средно 2300 евро), а в Испания пенсията е 81% от заплатата (средно 2200 евро). Най-висок процент спрямо заплатата получават като пенсия гърците – 96% от заплатата си при средно месечно възнаграждение от 2100 евро. За сравнение най-ниските пенсии в ЕС са в България – 125 евро. Румънските пенсионери получават средно 175 евро, в Литва – 222 евро, в Естония – 232 евро, в Латвия – 304 евро.