60% от българите оценяват положително посещението на папа Франциск в България, а 32% не могат да преценят каква оценка да дадат. Младите хора на възраст 18-29 г. в най-малък дял са запознати с посещението на папата. Това сочат данните от проучване на „Тренд” по поръчка на „24 часа”.

Две трети от българите са разбрали за посещението на папа Франциск в България, докато 31% не са разбрали. Забелязва се положително отношение към главата на Римокатолическата църква – 57%. Едва 8% от българите посочват, че имат отрицателно отношение.

27% от всички запитани посочват, че има достатъчно информация относно посещението на папа Франциск у нас, а 50% са на мнение, че няма такава.

31% от българите пък посочват, че ще следят посещението на папата. Най-незаинтересовани са най-младите на възраст 18-29 г.

12% от българите са посочили, че не вярват в Бог. Отново най-младите са тези, които са атеистично настроени.

Проучването на „Тренд“ е по поръчка на вестник „24 часа“ и е посветено на нагласите спрямо предстоящото посещение на папа Франциск в България. То е реализирано в периода 5-12 април чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ сред 1008 души.