Служителка на "Пътна полиция" – Благоевград е осъдена условно на две години затвор с три години изпитателен срок. 

Тя е предоставяла регистрационни номера на автомобили с избрани номера, а парите прибирала за себе си, съобщиха от Окръжния съд.

Осъдената е работила като домакин и касиер в ОДМВР – Благоевград. 

В качеството си на длъжностно лице 61-годишната жена е предоставила регистрационни табели с избрана от заявителите комбинация от цифри, без наличието на документ за платена допълнителна държавна такса. 

Служителката е получила от заявителите на ръка дължимите държавни такси, като ги е задържала за себе си.

Окръжните магистрати прецениха, че с това деяние са настъпили значителни вредни последици за ОДМВР - Благоевград, включващи и непостъпилите по сметка на дирекцията суми в размер  на 7680 лева.

Освен двегодишна условна присъда, съдията определи осъдената да възстанови неправомерно взетата от нея сума. 

Касиерката няма право да извършва материалноотговорна или отчетническа длъжност в следващите три години. 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок.