Тол системата работи на принципа, който "повече ползва – повече да плаща". В България на най-високо държавно ниво дори ѝ измислиха ново име: "Печатница за пари“. В петък, 16 август, тя трябваше реално да заработи и да започне да събира таксите, но за кой ли път същинският старт бе отложен.  Вместо това от същата дата започна въвеждане в „техническа експлоатация“. Към момента надеждите са, че електронната система за събиране на пътни такси за изминато разстояние ще бъде въведена в „търговска експлоатация“ най-късно до 1 март 2020 г. Този срок е приет и обнародван в Държавен вестник.

Тол такси ще се събират от пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. Дотогава този тип возила ще могат да се движат по платените пътища с месечна, седмична или дневна винетка, отбелязват от Съюза на българските автомобилисти (СБА).

Около 600 млн. лв. се очакват като доходи от тол системата, съобщи проф. Олег Асенов, шеф на Националното тол управление. Не става ясно обаче за какъв период.

Пътните такси ще се таксуват на базата на устройства, монтирани над пътищата, обясниха на съвместен брифинг днес представители на АПИ, Националното тол управление и австрийската компания „Капш телематик технолоджис България“.

Поводът за пресконференцията бе да се оповести, че системата преминава от „тестова в среда за разработка“. От вторник, 20 август, в 4 демонстрационни центъра, разположени на територията на страната, ще може да се покаже на всички заинтересовани лица и на транспортните фирми как в бъдеще ще работи системата. На първо време тя ще бъде тествана по пътища, които обхващат 6000 км, или близо 30% от пътната мрежа. Тест за издаване на маршрутна карта, която догодина ще замести електронната винетка, пък показа, че при комбинирано пътуване разстояние от 368 км (от София до Бургас) ще струва около 73 лева на камион с пет оси и стандарт Евро 5. Тарифите са ориентировъчни, тъй като все още не са официално приети. Все още не е определен и обхватът от пътища, за които ще се плащат такси.

Досега са инсталирани 100 нови и 100 съществуващи рамки, които са оборудвани с необходимата техника и са предадени на АПИ. Те са повече от 40 метра в дължина. Тези портални рамки са оборудвани с лазерни скенери, различни видове камери, включително камера за обзор. Когато кола пътува към порталната рамка, се включва лазерен скенер, който активира цялата рамка, за да се идентифицира вида на превозното средство. Номерът на возилото отпред и отзад се заснема и веднага се получава информация дали това превозно средство има нарушения. Ако няма, информацията се изтрива автоматично.

Всички рамки са изработени в България. От Австрия са само активното оборудване и камерите.

 

Още факти за тол системата

Заплащането на тол таксата дава право на пътното превозно средство, за което е платена, да преминава безпрепятствено по платената републиканска пътна мрежа. Дължимата такса се определя в зависимост от изминатото от пътното превозно средство  разстояние и от техническите му характеристики (категорията, брой на осите инцидентни с пътя, емисионен клас).


Категории пътни превозни средства, за които ще е приложимо тол таксуване

https://www.bgtoll.bg/content/files/2018/11/30/ae5451ef0652ac6a15559a07cb92c2fb.png

Възможности за плащане на тол такса

Според сайта на Националното тол управление пътните превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона ще имат следните възможности за плащане при ползване на платената републиканска пътна мрежа:

Чрез GNSS базирано бордово устройство

Отчитането на тол таксите се извършва чрез монтирано в превозното средство бордово устройство, което генерира данни (тол декларации), необходими за изчисляване на дължимата такса. Данните се обработват от Националните доставчици на услуги за събиране на пътни такси (НДУ) или от доставчиците на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ доставчици), с които както потребителят, така и лицето събиращо пътни такси Агенция “Пътна инфраструктура” имат сключени договори. След обработката на данните доставчиците на услуги (НДУ и ЕУЕСТ) ги изпращат на АПИ. Дължимата такса за съответното пътно превозно средство се изчислява от АПИ, а доставчиците на услуги гарантират заплащането ѝ от крайния потребител.

Чрез GPS устройство

В случай че ползвателят на платената републиканска пътна мрежа е избрал да използва GPS устройство, е необходимо да има сключен договор с Доставчик на декларирани данни (т.нар. доверителни данни), който е вписан в публично оповестен списък на Агенция “Пътна инфраструктура”. От своя страна Доставчиците на декларирани данни трябва да имат договор с НДУ, на който подават генерираните “сурови” данни от GPS устройството. След обработката на данните доставчиците на услуги ги изпращат на АПИ. Дължимата такса за съответното пътно превозно средство се изчислява от АПИ, а доставчиците на услуги гарантират заплащането ѝ от крайния потребител.

Маршрутна карта

Собственици и ползватели на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т., които нямат бордови или GPS устройства, могат да ползват платената пътна мрежа след закупуване на маршрутна карта. Маршрутна карта се издава като желаещият да използва платената републиканска пътна мрежа посочи начална и крайна точка на маршрута си, до четири междинни точки по заложения от него маршрут, както и техническите характеристики на пътното превозно средство (регистрационен номер, националност на пътното превозно средство, категория на ППС, емисионен клас, брой на оси инцидентни с пътя). Този тип услуга е предплатена. Маршрутната карта дава права на ползвателя на пътя да извърши еднократно пътуване по зададения от него маршрут.


Маршрутните карти ще могат да бъдат купени от Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез познатите канали за продажба на електронна винетка:

  • на касите на областните пътни управления – чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво

  • на терминал за самотаксуване – чрез картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво

  • по електронен път – от сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение

При маршрутната карта предварително се изчислява и заплаща дължимата тол такса. Тя ще е с валидност 24 часа от момента на активирането й и може да се купи до 7 дни предварително от регистрирани потребители (регистрацията е чрез електронна поща през платформата за купуване на маршрутна карта) или до 24 часа предварително – от нерегистрирани потребители.