Старозагорски регион получи три награди от Националната конференция за дуално образование- за най-активна регионална търговска камара в осъществяване на връзката между бизнеса и училищата за въвеждане на дуалното обучение бе отличена Търговско-промишлената палата,  професионална гимназия „Иван Хаджиенов”, Казанлък - за  първата професионална гимназия, включила се в проект ДОМИНО и Арсенал АД, Казанлък - за фирма, назначила най-много ученици след завършване на дуално обучение.

Наградите бяха раздадени по време на втората национална конференция „Дуалното образование-път на възможностите”, организиран по проект ДОМИНО и Министерството на образованието и науката. Във форума участваха Иванка Сотирова, Зам.-кмет на Община Стара Загора, Татяна Димитрова, директор на РУО, Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, директорите на четирите професионални гимназии, техни бизнес партньори и завършили ученици от  ДОМИНО.

Беше представена кратката версия на филма за дуалното обучение в Старозагорски регион, изработен от екип на ТПП - Стара Загора.