До 8 юни е крайният срок за приемане на оферти за остойностяване на количествените сметки за довършване на стадион „Христо Ботев“. От Общината е пусната „Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион "Христо Ботев", в УПИ І-спортен терен, кв. 16-нов“.

"Целта е да се получи една реална цена на изпълнение, която да залегне в индикативната стойност на обществената поръчка, която предстои да обявим", коментира зам.-кметът по строителство Пламен Райчев. Той уточни, че предложения се приемат до 17,15 ч. на 8 юни.
 
След като изтече законовия 40-дневен срок, тръжната комисия трябва да определи коя фирма е спечелила поръчката и тогава Пламен Райчев отново ще се срещне с представителите на Гражданския съвет за Обществена подкрепа за завършването на стадион „Христо Ботев“.

"Проектът е същият, който бе представен преди години, просто някои от дейностите по него са извършени и затова се налагаше нова количествена сметка, която колегата арх. Савов предаде в срок“, заяви главният архитект на града Димитър Ахрянов на последната пресконференция.

На следващ етап към стадиона ще бъде изграден и многоетажен паркинг на общински терен, който ще обслужва зрителите на футболните срещи, а през останалото време ще бъде свободен за ползване от гражданите.