"Работното ми посещение във Виена днес започна със среща с изпълнителния директор на Европол Катрин де Бол. С нея обсъдихме заплахите пред сигурността, които попадат в мандата на Европол. Обединихме се около становището, че едно от най-динамично променящите се и нарастващи предизвикателства е киберсигурността." Това написа Цветан Цветанов в личния си профил във фейсбук.

Засилването на сътрудничеството със страните от Западните Балкани също бе сред акцентите в разговора ни. С Катрин де Бол обсъдихме и терористичния акт в Страсбург от 11 декември, като по този повод подчертахме важността от споделяне на информация между държавите-членки и пълноценното използване на ресурса на Европол. Двамата дадохме висока оценка на добавената стойност, която сътрудничеството между Агенцията и Съвместната група за парламентарен контрол на дейността й осигурява на европейската сигурност, написа още лидерът на парламентарната група на ГЕРБ.

По-късно предстои да участвам в 109-ата Среща на Управителния съвет на Европол, съобщи в публикацията си Цветанов.