Парламентът подхваща таксите, които трябва да плащат частните лица и бизнеса за обществените телевизия и радио (БНТ и БНР). По закон те са месечни и се събират на основата на всеки регистриран електромер.

В Закона за радио и телевизия е записано, че "гражданите заплащат месечна такса в размер 0,6 на сто от минималната работна заплата за страната". Така, според закона, гражданите трябва да плащат 3,36 лв. на месец, а юридическите лица 2,5% от минималната заплата.

Простата сметка показва, че всеки гражданин на републиката ще трябва да се бръкне с малко над 40 лева годишно, за да има удоволствието да си пусне БНТ1, 2, 3, 4.

Предвидено е обаче, хората които нямат приемници, да подадат декларации, за да се освободят от плащания.

Според статистиката абонатите на трите електроразпределителни дружества – частни и бизнес – са около 5 милиона, което означава, че на толкова електромери би следвало да се събира такса за телевизия.

Сметките показват, че минималната годишна такса би била 201 млн. лв., а бюджетите та БНТ и БНР за 2019 г. са съответно 67,7 млн. лв. и 44,3 млн. лв.

Събраните пари от такси би трябвало да отиват във фонд "Радио и телевизия" към СЕМ, в който по закон задължително влизат по един представител на финансовото министерство и на министерството на транспорта и информационните технологии, както и на обществените и частните радио-телевизионни доставчици на медийни услуги.

Такъв фонд, в нарушение на закона, СЕМ не е създал вече 18 години и парламентът, при приемането на всеки пореден бюджет, отлага спирането на държавното финансиране на БНР, БНТ и СЕМ.

В Закона за радио и телевизия за пореден път е записано, че "от 1 януари 2020 г. субсидията от държавния бюджет на БНР, БНТ и Съвета за електронни медии се заменя изцяло с финансиране от фонд "Радио и телевизия".

"В момента подготвяме промени в Закона за радио и телевизия, които ще внесем до дни", коментира пред "Труд" Крум Зарков от БСП. Новите текстове предвиждат създаването на фонд "Радио и телевизия" и отмяна на таксите.

Според Зарков и Антон Кутев, които подготвят измененията в закона, не шефовете на БНР и БНТ трябва да разпределят бюджетите на двете медии, а фондът към СЕМ би следвало да управлява парите.

Колкото до таксите, от отговор на финансовия министър става ясно, че няма как електроразпределителните дружества да събират такси по Закона за радиото и телевизията.