Депутатите ратифицираха договора за покупка и доставка на два минни ловеца от Кралство Нидерландия.

За двата кораба, които са на старо, България ще заплати 1 996 000 евро без ДДС.

Единият кораб е "Мааслиус" клас "Трипарти", а другият е "Хелевутсвайс", клас "Трипарти".

Депутатите гласуваха със 127 гласа "За", 2 "Против", без въздаржали се.

Веднага след това договорът беше одобрен на второ гласуване със 128 гласа "За".

България разполага с минния ловец "Цибър", който през 2017 г. беше сертифициран по стандартите на НАТО.

Сертифицирането е необходимо за военноморски единици, които са декларирани за участие в мисии и операции водени от НАТО.