Министерски съвет ще проведе редовното си правителствено заседание днес. Разписани в шест точки в дневния ред, членовете на кабинета ще одобрят допълнителни разходи по бюджетите на редица министерства.

Министерски съвет ще одобри внесен от министъра на финансите проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. Министърът на образованието и науката е внесъл проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. Вицепремиерът и министър на отбраната е внесъл три различни проекта на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.

Министърът на земеделието е внесъл проект на постановление за изменение на постановление №130 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на африканска чума по свинете.

Ще бъдат одобрени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетите на Министерство на енергетиката и на Министерство на икономиката за 2018 г.

Кабинетът ще одобри и проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г.

Очаквайте подробности!