Пловдив – вторият по големина град в страната, ще има лаборатория за изследване на COVID-19! Изключително важен успех не само за областния град, но и за целия регион!

За това е морално и редно да благодарим за инициативата, спортсменското постоянство и постигнатия реален успех от кмета на Пловдив – г-н Здравко Димитров, защото дарението за община Пловдив от бизнесмена г-н Георги Гергов, е всъщност финансова помощ за цялата област.

Ние, кметовете на общини, знаем колко е трудно за всички нас в настоящия момент – приходите са почти на санитарния минимум, а непредвидените разходи за обезпечаване на противоепидемичните мерки растат неимоверно и не могат да бъдат игнорирани, защото най-важния приоритет днес и сега, е опазване живота и здравето на населението ни.

Дори и с реален риск за финансова нестабилност на общинските бюджети, щяхме да се отзовем на апела на областния управител и да заделим, макар и скромни средства за подпомагане на дарителската кауза, но навременното и конкретно дарение на г-н Гергов за изграждане на лабораторията, всъщност ни дава възможност да продължим с още по-голяма твърдост да прилагаме задължителните мерки по места, както и да имаме ресурс да подкрепим и най-уязвимите и нуждаещите се – самотните възрастни хора.

Адмирации за г-н Здравко Димитров, за г-н Георги Гергов, и за всички останали бизнесмени и политици, които с реални си действия показват не само, че са съпричастни, но и че сме единни в тази трудна ситуация!