Честит рожден ден на Конституцията на Република България!

На 12 юли 1991 г., преди 29 години, VII-то Велико Народно събрание приема сега действащата Конституция на Република България. Нейният преамбюл (редактиран от големия български писател Валери Петров) днес звучи актуално, но и като предизвикателство към обществото и държавата, заяви юристът по констутуционно право доц. д-р Христо Паунов.

Преамбюл

Ние, народните представители от Седмото Велико народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ,
като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост;
като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност;
като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България,
прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава,
за което приемаме тази КОНСТИТУЦИЯ.