Банди вилнеят в пловдивския район "Южен"! Крадци тероризират хората! Хитри апаши безнаказано обират домовете им! Престъпници палят врати на входове, за да вършеят необезпокоявано из апартаментите... В същото време дилъри на наркотици са окупирали дворовете на училищата и няма сила, която да ги махне от там! Децата на "Южен" са в опасност, а родителите се чудят как да ги опазят...

А е известно, че спокойни ли са родителите, децата са щастливи. Тази максима е до болка позната на всички – на хората, на институциите и на държавата като цяло. Защо тогава все още неспокойните за здравето и живота на децата си родители са толкова много? Защо все повече и повече български деца опитват дрога?

Според хората, живеещи в района, въпреки намесата на полицията и престъпниците, и дилърите на дрога много трудно биха могли да бъдат заловени, тъй като няма охранителни камери. И докато не бъдат монтирани, няма да има спокойствие за живеещите тук.

На това мнение е и кандидатът за кмет на район "Южен" Илиян Велков, в чиято предизборна програма са заложени засилените мерки за сигурност  както в жилищните райони, така и в районите на училищата, детските градини и други обществени места. 

В програмата на Илиян Велков сигурността за хората на "Южен" е един от приоритетите. Журналистът смята защитеността във и извън учебните заведения за изключително важна – както за самите деца и техните родители, така и за обществото ни като цяло.

Да изгоним дилърите от оградите на училищата!, призова кандидатът за кмет под номер 49 в листата. За целта независими експерти по сигурността от екипа на Дончо Киров, който е кандидат за общински съветник, начертаха мерките за справяне с проблемите:

-Видеонаблюдение на обществените места с акцент районите около училищата, детските градини и парковете, кръстовищата.

-Създаване на единен регистър на съществуващите камери за видеонаблюдение, както публични, така и частни.

-Изготвяне на програма за повишаване сигурността на учениците на територията на училищата в община Пловдив.

-Създаване на организация за постигане и поддържане на устойчива среда за сигурност в училището.

-Изготвяне на единни правила за намаляване агресията в училище, които да залегнат във всички правилници за вътрешния ред на всички училища на територията на община Пловдив.

-Създаване на екипи от представители на полицията и служители от Общинска дирекция Управление при кризи, обществен ред и сигурност и от експерти в тази област, които да обходят всички училища и да подготвят конкретни за всяко училище мерки за повишаване на сигурността.

Подкрепете Илиян Велков с номер 49 в интегралната бюлетина за кмет на район Южен!

Купуването и продаването на гласове е престъпление.