Подробности за изграждането на на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци ще даде днес заместник кметът на Пловдив Розалин Петков. 

Проектът се осъществява с пари от бюджета на страната и с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.