Велико Търново. Започва процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжния съд в града. Това съобщиха от пресцентъра на Община Велико Търново. Решението за откриване на процеса за номинации бе взето на последното заседание на Великотърновски общински съвет. Поводът е изтичането на мандата на настоящите съдебни заседатели и необходимостта от избирането на нови. Техните правомощия ще бъдат за срок от четири години.
От днес до 26 юли включително кандидатите за съдебни заседатели могат да подават необходимите документи в деловодството на местния парламент – в сградата на Община Велико Търново, кабинет 311. Заявленията ще бъдат приемани всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.
Правилата за провеждане на процедурата, както и необходимите документи са достъпни на интернет страницата на Община Велико Търново – www.veliko-tarnovo.bg, раздел „Общински съвет“, подраздел „Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели“.