Варна. От няколко години за обхвата на Регионалната инспекция по околната среда и водите, която отговаря за областите Варна и Добрич, не са отпускани квоти за бране на билки под специален режим. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Санял Кръстева, старши експерт в Дирекция „Превантивна дейност“. Тя припомни, че съгласно Закона за лечебните растения, министърът на околната среда и водите издава заповед в началото на февруари всяка година, в която определя видовете диворастящи лечебни растения, които се поставят под специален режим на опазване. В тази заповед подробно са разписани видовете, които са забранени за събиране от техните естествени находища. Такива са бенедиктският трън, волски език, пролетен гороцвет, лечебна дилянка, исландски лишей, лечебен исоп, едроцветна какула, копитник, мечо грозде, момина сълза, бял оман, сантонинов пелин, пирински чай, пантичева пищялка, бял риган, лечебна ружа и други. В тази заповед се посочват и билки под специален режим, за които е разрешено събиране, но за тях се определят квоти за всяка РИОСВ. За териториалния обхват на РИОСВ – Варна няма предвидени квоти за събиране на такива билки. „Дори и част от тези билки, които са разрешени за събиране в цялата страна, не са разрешени за Варна“, посочи Санял Кръстева. Тя припомни и, че в Закона за лечебните растения, при събиране, изкупуване и извършване на предварителна подготовка, включително и за търговия с билки, включени в заповедта на министъра, са предвидени глоби от 100 до 1000 лева – за физически лица. Имуществените санкции са от 500 до 3000 лева. При събиране на лечебни растения без издадено позволително, наказанията за физически лица са до 1000 лева, а за юридически лица – от 300 до 5000 лева. Има и наказания спрямо специфични случаи, в които са установени нарушения. Понякога един пункт може да бъде проверен повече от един път от инспектори на РИОСВ. „Целта е, докато се регулират лечебните растения на територията на пунктовете, това макар и косвено, да запази естествените им находища в добра популация“, обясни още Санял Кръстева.
Диана СТОЕВА