София. Парламентът прие доклада на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2017 г. и 2018 г., предаде репортер на Агенция „Фокус“. През 2017 г са осъществени процедури със СРС по отношение на 2748 лица, при 2749 през 2016 г. Това е три пъти по-малко в сравнение с 2011 г. В доклада на Бюрото се отчита, че през 2018 г. е създадена КПКОНПИ, която е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя има право да иска СРС и да използва събраните чрез тях данни. През 2018 г. - са използвани СРС по отношение на 3046 лица. Изводът е, че в периода 20112015 г. има трайна тенденция към намаляване на лицата, контролирани със СРС, а в периода 2015-2018 г. относително стабилизиране. Това е следствие на повишените изисквания и контрол на органите по Закона за специалните разузнавателни средства за целесъобразното им използване. През същата година относителният дял на заявителите към общия брой процедури е МВР – 60, 78 %, Прокуратурата на Република за България – 34, 27 % и ДАНС – 4, 82 %.
Деница КИТАНОВА