Кюстендил. Предстои унифициране на информационните и указателните табели в Кюстендил. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Общински съвет – Кюстендил. Изискванията към вида на фирмени информационни и информационно-указателни табели са залегнали в проект за промяна на Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил. Изискванията са вписани в специално приложение към проекта за изменение на наредбата. Посочват се материалите за изработка, височината, широчината на табелите и техният цвят. Задължително надписите трябва да бъдат на български и на английски език. Предвижда се цветът на табелите да бъде зелена, а надписите в бял цвят. Табелите трябва да имат и съответната пиктограма на обекта и да указват разстоянието до него.
Венцеслав ИЛЧЕВ