Жена се прибрала от работа, влезнала в кухнята и заварила пияния си съпруг да седи на масата с чаша ракия, а до него - котката. Жената се възмутила:
- Ах ти, свиньо, още ли пиеш! Защо не сипеш една ракия и на котката?
Съпругът:
- Ама, че си глупава! Тя има 18 години и сама може да си сипе!