Жена е спряна за проверка. Катаджията гледа намръщено, защото тя е прекалено развеселена.
- Добър вечер, капитан Сухаров - със строг служебен тон се представя той.
- К'ъв капитан бе, като си капитан, къде ти е кораба?