Въпрос:
- Какво представлява едноклетъчно с клетъчно?
Отговор:
- Мутра с GSM!