Учителката връща контролните по математика. Към Георги се обръща с думите:
- Надявам се, че следващия път няма да препишеш от Даниела.
- Разбира се, госпожо - обещава уличеният в измама. - Само ми кажете как да позная кой друг е решил правилно задачите.