Дигиталното образование в българските училища трябва да бъде насърчавано, каза в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев. Според него рецептата не е тоталната дигитализация, а трябва да се намери точният баланс:

"По-важно е учениците да имат дигитална образователна култура. Те трбява да прекарват времето си в мрежата с образователно любопитство и да задълбочават своите компетентности, свързани с дисциплиниране на ума".

В общо 184 училища ще бъдат въведени такива технологии, като те ще бъдат насърчавани, но същевременно и оценявани предпазливо: "Системата на образованието е консервативна и ние трябва да подхождаме предпазливо към всяка иновация, но в същото време динамичното развитие ни налага постоянно да се развиваме".

"Образованието и дигиталните технологии ще формират кода на обществото в бъдещето. Само след 20 години всички професии ще изискват дигитални умения", продължи Вълчев в словото си при откриването на майсторския клас "Класната стая на 21 век – умения, иновации, технологии“.

На форума участват над 200 учители, които обаче бяха успокоени от министъра, че въпреки дигитализацията, професията учител няма да изчезне. Напротив - тя ще се очертава като още по-важна в живота на хората.