Отишъл нашенец при врачка. Попитал:
- Детето ми е болно. Ще оздравее ли?
- То ще оздравее, ама баща му ще умре.
Прибрал се мъжът тъжен вкъщи и жена му весела го посрещнала:
- Мъжо, детето оздравя, ама комшията почина.