Новоназначен служител влиза във финансовия отдел за първи път:
- Вие ли сте главния счетоводител Иванов?
- Да, защо?
- Много съм слушал за вас...
- Да, но не може да се докаже!