Не и върви на тази Рила планина - първо мутри със строежи, после така наречения цар с горите, а пак сега пожари! Какво ли я чака още?