През следващите две години Министерството на образованието и науката ще финансира въвеждането на асистиращи технологии за приобщаващо образование, с които да се улесни комуникацията и обучението на децата със специални образователни потребности. Инвестициите ще са част от проект за дигитализацията на българското образование, заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на първата Международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация", съобщи пресцентърът на МОН.

"Технологиите сами по себе си не са решение. Приобщаването в обществото, образованието и трудовия пазар зависи от личната възможност на човек да се интегрира и от обществените нагласи. Очакванията на децата със затруднения, на родителите им и на обществото са свързани със социална промяна в мисленето, отношението и приемането на различията", е посочила Сачева. По думите й, ако не можем да общуваме с децата и учениците със специални потребности, ще живеем в предразсъдъци и страхове.

"МОН ще бъде първата българска институция, която ще предостави канал с новини за хора с увреден слух. Те се правят съвместно с учениците от Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика "М.В.Ломоносов", които ще подготвят новините и репортажите. В началото на всеки две седмици ще има нова емисия, която ще разказва за развитието и новостите в образованието", е съобщила заместник-министър Сачева. Тя е допълнила, че първата емисия новини ще се появи още тази седмица.

Деница Сачева е акцентирала върху усилията на МОН за подобряване на приобщаващото образование. "Състояха се обучения на 1739 учители в детските градини за провеждането на скрининг за ранно оценяване на потребностите на деца от 3 до 3,6 г. за установяване на риск от обучителни трудности. Обученията ще продължат и през настоящата учебна година", е казала тя. Технологии се използват в специализираните центрове за деца със специални образователни потребности. В общообразователната система те са около 22 000 - 18 000 са учениците, а 4000 са децата в детските градини и целта на министерството е всички те да имат достъп до такива технологии.

Деница Сачева е подчертала, че съвместно с УНИЦЕФ се работи по въвеждането на функционална оценка чрез ICF-CY /Международната класификация на функционирането на човека, уврежданията и здравето за деца и младежи, разработена от Световната здравна организация/. Този инструмент се базира на оценка на потребностите на децата и учениците, основана на силните им страни и възможностите им, и ще подпомогне изготвянето на плановете за подкрепа. Сачева е съобщила, че учениците с трайни увреждания и учениците без родители или с един родител, които досега са получавали стипендия поради тези обстоятелства, вече имат право да бъдат стимулирани и при постигнати образователни резултати.

"Така на тях вече няма да им се налага да избират между две стипендии, както досега", е допълнила заместник-министърът. Конференцията "Допълваща и алтернативна комуникация" представя световния опит в съвременните подходи и технологии за деца и възрастни със затруднения в комуникацията - ДЦП, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза и други.