- Моят баща е лекар, а твоят какъв е?
- Моят е адвокат.
- Ама от честните ли е?
- Не, обикновен.