Конституционният съд отхвърли като неоснователно искането на шестдесет и шест народни представители за обявяване на разпоредбата на чл. 6, ал. 1, Раздел II, т.1.2., пише "Труд".

“Субсидии и други текущи трансфери” от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за противоконституционна. Решението е прието единодушно с 11 гласа.

На 21 декември м.г. депутатите от “БСП за България” внесоха жалба в Конституционния съд за процедурата по приемане на държавния бюджет. Според социалистите основният закон е бил нарушен с позволяването на трето гласуване на бюджета. “Нарушен е чл. 88 от българската Конституция, където ясно е разписано как се приема всеки закон – на две четения. Искаме процедурата по приемането на Закона за държавния бюджет да бъде обявена за противоконституционна”, обясни зам.-председателят на парламентарната група Жельо Бойчев. Румен Гечев допълни, че внасят възражение в Конституционния съд по двата казуса – и с този за сумата от 1.13 млн. лв за катедралния храм “Св. Александър Невски” и Зографския манастир в Атон. С друго свое решение от днес КС единодушно допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 2/2018 г., образувано по искане на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230, ал. 1- ал. 6 от Закона за съдебната власт. Докладчик по делото е съдия Георги Ангелов. Следващото заседание на КС е насрочено за 20 март, в дневния ред е разглеждане по допустимост на делото за Истанбулската конвенция.