Истинският мъж при вида на гола жена не се изчервява, а пребледнява. Кръв за лицето не остава...