Идва при психоаналитика клиент. Ляга на кушетката и ..мълчи. Психоаналитикът търпеливо чака. Минава един час в абсолютна тишина. Клиентът мълчаливо става, остава 50 долара и сбогувайки се си тръгва. На следващия ден ситуацията се повтаря. И така още няколко пъти. Накрая психоаналитикът не издържал и пита:
- А все пак не искате ли нещо да ме попитате?
Клиентът радостно:
- Може ли?
- Разбира се!
- Не ви ли трябва съдружник?