- Госпожице, стига сте пили!
- О, грижите се за моята фигура?
- Не. Пиете моята водка!