Една блондинка влезнала в бар и казала на бармана:
- Едно дълго кафе, моля!
Бармана направил кафето и го сложил на бара.
Блондинката взела кафето и тръгнала да пие и казала:
- Но бармане това кафе мирише на к*р!
Бармана я погледнал и казал:
- Пробвай с другата ръка!