Един ловец отишал в гората на лов за мечки. По едно време станало тъмно. Той влязъл в една пещера и гледа две светещи очи го дебнат. Светнал с фенерчето и гледа едно малко мече седи на едно гърне. Ловецът се успокоил и попитал:
- В къщи ли е майка ти?
Мечето отговорило:
- Не.
- В къщи ли е татко ти? - попитал ловецът.
Мечето отговорило:
- Не.
- Ах ти гад такава!
Пуф два шамара. И мечето започнало да вика:
- Бабооооооооо!