Един човек е на сафари и изведнъж среща едно племе от 100 души. Вождът го пита:
- Какво избираш смърт или Хуба-буба?
На човека не му се умирало и решил да избере Хуба-буба. И племето започнало да го изнасилва. Спасил се той и продалжил нататък. Срещнал обаче друго племе от
1000 души и вождът пак го пита:
- Какво избираш смърт или Хуба-буба?
На човека не му се умирало и избрал Хуба-Буба. И пак едва, едва осталал жив. Вървял той разкрачен и пак срешнал племе този път от 10000 човека и вождат пак го пита:
- Смърт или Хуба-буба?
Но човекът вече се отчаял и казал:
- Смърт.
И вождът:
- Смърт чрез Хуба-буба!