Две жени на милиционери си приказват и едната вика:
- Моя, откакто мина школата стана един такъв деликатен, начетен, тактичен.
Другата:
-Ами, моя си е същия тъпанар. Какво е направил толкова твоя?
Първата:
- Ами ето, онзи ден бяхме на погребение и като засвири музиката, само моя се сети да покани вдовицата на танц.