- Докторе, жена ми се мисли за моторна резачка.
- И това откога?
- От осем месеца.
- Защо не дойдохте по-рано?
- Бях я дал назаем на съседа и той чак вчера ми я върна.