Дежурният офицер пита редника на пост на портала на поделението:
- Какъв беше този камион, който излезе преди малко?
- Зелен.
- Идиот! Питам те за номера му!
- Номера беше червен на бял фон.