Човек си язди камилата в пустинята, но го настига състезател с мотор от рали "Париж-Дакар".
- Ей, чакай малко да те питам ти как караш толкова бързо мотора?
- Като карам бързо, моторът ми се охлажда и върви бързо.
Като разбрал това камиларят пришпорил камилата, но не минали и 1 километър и тя взела, че подвила крака и умряла.
- Хайде ма, тръгвай ма. Ти да не би да замръзна - казал камиларят.