Четирите правила за щастлив семеен живот:
1. Трябва да се намери жена, която хубаво да готви и чисти;
2. Трябва да се намери жена, която да печели много пари;
3. Трябва да се намери хубава жена, която да обожава с*кса;
4. Не трябва никога тези жени да се срещнат.