Честният чиновник може да се познае по очите... по тъжния, гладен поглед.