При проверка в цех за преработка на месо в село Караджово, Пловдивско, служители от отдел "Икономическа полиция" Пловдив при съвместна проверка с контролните органи - областната дирекция по безопасност на храните и инспекцията по труда, установили, че в обекта, стопанисван от старозагорска фирма, се съхранява месо без документи за произход.

Служителите на икономическа полиция са започнали документална проверка във връзка с изясняване на обстоятелствата. В хода на работа проверяващите от ОДБХ-Пловдив са констатирали липса на удостоверение за регистрация по Закона за храните и открили, че съхраняваното в работното помещение охладено пилешко месо е без здравно-индентификационни документи, които да доказват произхода и годността му за консумация.

Контролните органи са съставили констативен протокол, акт за възбрана, протокол за отговорно пазене и разпореждане за унищожаване на откритото месо. Случаят е докладван на дежурен прокурор при Районна прокуратура Асеновград.