Апелативният съд в Пловдив предприема допълнителни мерки за предпазване от COVID-19. Със своя заповед от днес председателят на съда Магдалина Иванова удължи срока за отсрочване на делата до 16.04.2020 г. и разпореди нови мерки. Това се налага във връзка с обявеното извънредно положение в страната и препоръките на Националния оперативен щаб.

За периода от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. в Апелативен съд – Пловдив  се преустановява насрочването и разглеждането на дела в открити съдебни заседания, с изключение на производствата по мерки за неотклонение. Делата ще бъдат разглеждани само в зала № 2 на Апелативен съд – Пловдив. 

Поради преустановяване дейността на служба „Призовки“ при Окръжен съд – Пловдив  за периода от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г., чрез която се връчват призовки и съобщения по дела гледани от Апелативен съд – Пловдив, такива няма да бъдат изпращани. 

Справки по дела на Апелативен съд – Пловдив ще се извършват само по телефон, по електронна поща и на интернет страницата на съда.

За същия период от време няма да работят Информационният център и Адвокатската стая в Съдебна палата – Пловдив.

Всички книжа по дела на Апелативен съд – Пловдив се приемат само в регистратурата му, която ще бъде изнесена в Информационния център на Съдебната палата и ще бъде с работно време от 13.00 ч. до 16.00 ч. В помещението ще се допуска не повече от едно лице, като останалите изчакват реда си отвън. 

Временно се преустановява достъпът на лица до Съдебна палата – Пловдив през входа откъм ул. „Йоаким Груев“, с изключение на магистрати и съдебни служители. Засилени мерки за сигурност се предприемат и за достъпа до Съдебната палата през входа откъм бул. „Шести септември“.