Реставрацията на Античния форум в Пловдив е на финалната права. До края на месеца ще трябва да приключи реставрацията и консервацията на форума. 

В момента реставратори консервират последните детайли от западния сектор на форума - така наречените Западни пропилеи. Тук е експонирано кръстовището на двете големи градски улици, обградени от магазини, покрити пасажи и арки, които извеждат да красива колонада.

С минимална намеса и само с оригинални материали археолозите са вдигнали три от колоните, други три са с разкрити постаменти. Особено интересен е надписът в чест на тракийския конник Херос, предават от БНТ.

Древната забележителност е построена още през първи век по времето на император Август. имска тоалетна отпреди 18 века може да бъде видяна на една от главните улици на Античния форум в центъра на Пловдив.

В Древен Рим тоалетните са се наричали латрини и задължително са били изграждани на важни обществени места. В античния форум на Филипополис такива са открити и при южния, и при западния параден вход. Днес от латрината е запазена само долната част на улея.

Обектът, който нагледно показва развитието на града в продължение на 5 века, ще бъде открит за посещения за празника на Пловдив - 6-ти септември.