Обществената поръчка за изграждането на Националната педиатрична болница е била опорочена. Това смятат от Камарата на Архитектите и Камарата на Инженерите в България. 

Избраната процедура за едновременно възлагане на услугите по проектиране, строителство и авторски надзор - или така нареченият „инженеринг“ е неподходяща, смятат представители на двете камари. Те са представили своите възражения в официално писмо до здравния министър Кирил Ананиев. 

По думите им към момента на откриване на поръчката за изграждането на детската болница няма изяснена концепция, предават от БНР. 

"Провеждането на инженеринг без наличие на такъв одобрен идеен проект е изключително рисковано, тъй като няма гаранции, че избраният от възложителя на поръчката участник, ще предложи най-добрата концепция за реализиране на обекта", се казва в писмо на колегиите до министъра на здравеопазването.

Липсата на идеен проект практически не позволявала да се извърши ясна и точна оценка на строителните дейности, а оттам и избор на подходящ изпълнител.

На лице били предпоставки да разделяне на поръчката на две - за проектиране и авторски надзор и за изпълнение на строителството. 

Експертите посочват още, че техническото задание за проектиране е непълно - липсва изискване за изготвяне на основни проектни части, свързани с функционирането на сградата, а това води до липса на ангажимент и за изпълнението им. В резултат ще се наложи предвиждането на допълнителни средства за изграждането на жизненоважните за една болница системи, се казва още в писмото на архитекти и инженери.

Позицията им ще бъде защитена и пред Комисията за защита на конкуренцията.